Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Koagulace


zkratka název metody meze jednotka
P_APTT Aktivovany parciální tromboplast. čas 25-38 s
P_AT3 Antitrombin III 80-120 1
P_Ddim D-dimery 0-0,50 mg/l
P_Fbg Fibrinogen 2,0-4,0 g/l
P_TQ Protrombinový čas - Quickův čas 80-120 s
P_INR Mezinárodní normalizovaný poměr 0,90-1,20

Hematologie


KO - základní krevní obraz
zkratka název metody meze jednotka
B_ERY RBC Erytrocyty m 4,0-5,8   ž 3,8-5,2 T/l
B_HGB HGB Hemoglobin m 136-175  ž 120-160 g/l
B_HTK HTC Hematokrit m 0,40-0,50  ž 0,35-0,47
B_LEU WBC Leukocyty 4,0-10,0 G/l
B_TRM PLT Trombocyty 150-350 g/l

Diferenciální rozpočet leukocytů
B_NEU% NEUT% Relativní počet neutrofilů 45-70 %
B_LY% LYMPH% Relativní počet lymfocytů 25-40 %
B_MO% MO% Relativní počet monocytů 2-12 %l
B_EO% EO% Relativní počet eozynofilů 0-5 %
B_BA% Relativní počet bazofilů 0-2 %
B_NEU# NEUT# Absolutní počet neutrofilů 2-7 G/l
B_LY# LYMPH# Absolutní počet lymfocytů 1,0-4,0 G/l
B_MO# MO# Absolutní počet monocytů 0,0-0,7 G/l
B_EO# EO# Absolutní počet eozynofilů 0,0-0,4 G/l
B_BA# BA# Absolutní počet bazofilů 0,0-0,2 G/l

Hematologické výpočty
B_MCV MCV Střední objem erytrocytů 82-98 fl
B_MCH MCH Střední obsah HGB v erytrocytu 28,0-34,0 pg
B_MCHC MCHC Koncentrace HGB v erytrocytech 320-360 g/l
B_MPV MPV Střední objem trombocytů 8,0-11,0 f/l
B_RDW RDW-CV Distribuční šíře erytrocytů 9-14 %

Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.