Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka

Aktuality

certifikát certifikát

Aktuality


<<< červenec 23 >>>

Nový analyzátor pro koagulace

Další posilou našeho hematologického úseku, je plně automatický optický koagulometr firmy Siemens Sysmex CS-2500.
 
čára
<<< leden 23 >>>

Močové analyzátory

Od ledna byl spuštěn provoz na komplexním močovém laboratroním systému. Jedná se analyzátory Labumat 2 a Urised 3 Pro.
 
čára

<<< duben 22 >>>

PDN ČIA

V
dubnu proběhla v naší laboratoři PDN - pravidelná dozorová návštěva ČIA.

čára

<<< duben 21 >>>

Nové analyzátory

V
dubnu byly uvedeny do provozu nové analyzátory firmy Roche. Jedná se o linku Cobas 6000, jejiž  součástí je biochemický modul cobas c 501 a imunochemický modul cobas e 601.

Více o těchto přístrojích si můžete přečíst v sekci analyzátory.


čára

<<< Leden 21 >>>

Archivace žádanek

Od 1.ledna jsme v laboratoři začali používat systém elektronické archivace laboratorních žádanek pomocí modulu MedArch.

čára

<<< Prosinec 20 >>>

Reakreditace ČIA

Na přelomu listopadu a prosince, proběhlo v naší laboratoři online reakreditační posuzování ČIA. Nebyly zjištěny žádné neshody.

čára

<<< listopad 19 >>>

Nový analyzátor

V listopadu jsme v laboratoři  uvedli  do provozu nový analyzátor pro vyšetření  glykovaného hemoglobinu Arkray ADAMS A1c.  Tento analyzátor, nahradil starší typ analyzátoru Varint Turbo II.

čára

<<< říjen 19 >>>

PDN ČIA

V
říjnu proběhla v naší laboratoři PDN - pravidelná dozorová návštěva ČIA. Během posuzování nebyly zjištěny neshody.

čára

<<< březen 19 >>>

Rekonstrukce místností

V
březnu byla dokončená rekonstrukce biochemické a  močové laboratoře, která byla zaměřená na vyměnu a doplnění elektrických a síťových rozvodů. Součastí rekonstrukce, probíhající již od ledna, byla přestavba wc a sprchy.

čára


<<< červen 18 >>>

Dozorová návštěva ČIA

1.
června proběhla v naší laboratoři pravidelná dozorová návštěva ČIA. Během posuzování nebyly zjištěny neshody.

čára

<<< leden 18 >>>

Návštěva ČIA

26.
ledna proběhla mimořádná akreditační návštěva ČIA, související s výměnou biochemického analyzátoru. Během posuzování nebyly zjištěny neshody.

čára

<<< listopad 17 >>>

Rekonstrukce místnosti pro imunologii

V
listopadu jsme pokračovali v plánovaném dokončení rekonstrukcí. Ve stávající místností  imunochemické laboratoře, byla vyměněna podlaha, obložení, elektrické a síťové rozvody. Do tohoto modernizovaného prostoru, byl přesunut kompletní hematologický provoz a imunologie pak vznikla na místě bývalé hematologie, v blízkosti pracoviště biochemie. 

čára

<<< říjen 17 >>>

Nové analyzátory

V
říjnu byly uvedeny do provozu nové analyzátory firmy Beckman Coulter. Jedná se o biochemický analyzátor Beckman AU680 a imunochemický Beckman Unicel DxI800.

Více o těchto přístrojích si můžete přečíst v sekci analyzátory.


čára

<<< září 17 >>>

Rekonstrukce biochemické místnosti

V
měsící září proběhla na našem OKB celková rekonstrukce místnosti biochemické laboratoře. Tyto úpravy souvisely s výměnou stávajících analyzátoru za nové, v rámci sjednocování přístrojové techniky v celém komplementu laboratoří Agel.

čára

<<< leden 17 >>>

Elektronické žádanky

V listopadu a prosinci 2016, jsme na vybraných odděleních testovali použití elektronického příjmu požadavků na laboratorní vyšetření
. Zkušební provoz se osvědčil a tak hned se začátkem roku, začínáme s postupnou implementací elektronických žádanek do ostrého provozu.  

V první fázi, se zavedení elektronických žádanek bude týkat všech lůžkových oddělení a ve druhé, všech ambulancí Nemocnice Podlesí.


čára


 

Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.