Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Acidobazická rovnováha - ABR


zkratka název metody meze jednotka
B_PH Vodíkový ion 7,36-7,44 -
B_PCO2 Parciální tlak oxidu uhličitého 4,8-5,8 kPa
B_PO2 Parciální tlak kyslíku 8,0-12,0 kPa
B_SBC Standartní bikarbonáty 22-26 mmol/l
B_HCO3 Aktuální bikarbonáty 22-26 mmol/l
B_BB Buffer Base 46-50 mmol/l
B_BE Base Exces -2 až +2 mmol/l
B_SO2 Kyslíková saturace krve (arteriální) 0,94-0,99 1
B_BBS Nárazníkové baze séra (Na+K-Cl) 38,4-46,2 mmol/l
B_Na Sodík
132-142 mmol/l
B_K Draslík
3,8-5,5 mmol/l
B_Cl Chloridy
97-108 mmol/l
B_CaI Vápník ionizovaný
0,9-1,3 mmol/l
B_GLUK Glukóza
3,3-6,1 mmol/l
B_LAKT Laktát
0,6-2,4 mmol/l

Funkční zkoušky, výpočty


Kreatininová clearence
C_KREA Glomerulární filtrace 10-20 let    1,500-2,300 ml/s/m2


20-40 let    1,300-2,500 ml/s/m2


40-50 let    1,250-2,200 ml/s/m2


50-60 let    1,150-2,000 ml/s/m2


nad 60 let  1,100-1,900 ml/s/m2
C_RESO Tubulární resorpce 0,980-0,999 1
C_eGFR Glomerulární filtrace odhadnutá MDRD
1,50-2,00 ml/s

Endogenní katabolický dusík
_ECN Endogenní katabolický dusík 0,03-0,137 g/kg/d

Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.