Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

O nás


Oddělení klinické biochemie je součástí Nemocnice Podlesí a.s., soukromého zdravotnického zařízení v síti AGEL. Naše oddělení zajišťuje laboratorní servis na velmi vysoké úrovni všem oddělením i ambulancím Nemocnice Podlesí a.s. a také ordinacím praktických i odborných lékařů v okolí.

V souvislosti s odborným zaměřením nemocnice, má většina oddělení akutní charakter - s tím úzce souvisí nadprůměrný počet statimových požadavků s vysokou frekvencí po celých 24 hodin a se snahou o co nejkratší dobu odezvy laboratoře.

Plynulý provoz oddělení je zajištěn patřičným technickým vybavením - moderními biochemickými, imonochemickými a hematologickými analyzátory.

Okb
 
Klíčová místa mají záložní systémy, ty jsou však plně vytíženy i při běžném provozu
.

Oddělení spolupracuje s okolními OKB, zejména s Klinickými laboratořemi při Onkologickém centru J.G.Mendela v Novém Jičíně.

Jsme akreditovaná zdravotnická laboratoř, postupujeme v souladu s příslušnými, k tomuto vztahujícími se předpisy. Jsme držiteli akreditačního osvědčení, vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s na základě posouzení splnění akreditačních požadavků, podle ČSN EN ISO 15189:2013.


Historie


Nemocnice Podlesí a.s. je přímou pokračovatelkou nemocnice, která zahájila provoz pod patronací hutí císaře Františka Josefa v roce 1887.
 
Počátky oddělení klinické biochemie, se datují  v oddobí těsně po II. světové válce, kdy první vedoucí laboratorního koutku při chirurgickém oddělení, byla sestra Marie, občanským jménem Žofie Schymochová, která patřila ke kongregaci sester svatého Karla Baromejského. V laboratoři pracoval i francouzský medik a také italský chemik, který provozoval v Itálii laboratoř již před válkou.

V roce 1949 vznikla Státní závodní nemocnice a v roce 1952 pak Závodní Ústav Třineckých Železáren. Prvním lékařem v laboratoři byl MUDr. Jan Vyhnánek. V letech 1961-67 vedl laboratoř internista MUDr. Miroslav Šimka, který značně rozšířil spektrum vyšetřovacích metod. V letech 1968-72 byl vedoucím laboratoře MUDr. Otmar Macura a poté nastupuje MUDr. Kazimír Kawik, který prosadil využití počítače v laboratoři - centrální počítač Minsk 32 v ZÚNZ Třineckých železáren.
Od roku 1984 do roku 2015 vedl oddělení klinické biochemie MUDr. Pavel Klus. V roce 1985 se OKB přestěhovalo do nově postavené nemocnice.

Od 1.ledna 2016 je novou primářkou oddělení Ing. Eva Dostálová.

Od roku 1993 se datuje historie soukromé Nemocnice Podlesí, profilující se na kardiologickou a cevní chirurgii a tomu odpovídá i spektrum vyšetření a technické vybavení laboratoře.    

Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.