Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Biochemie


zkratka název metody meze jednotka
P/S_ALB Albumin 18-39let     36-48 g/l


39-69 let    36-45 g/l


69-150 let  34-45
g/l
P/S_ALT Alaninaminotransferáza m 0,17-1,10  ž 0,17-0,80
ukat/l
P/S_AMS Alfa amyláza 0,42-2,00 ukat/l
P/S_ALP Alkalická fosfatáza 0,58-1,80 ukat/l
P/S_AST Aspartátaminotransferáza m 0,25-0,70  ž 0,25-0,60
ukat/l
P/S_BILI Bilirubin celkový 5-25 umol/l
P/S_BILk Bilirubin konjugovaný do 3,4 umol/l
S_PROT Bílkoviny celkové 62-78 g/l
P_PROT Bílkoviny celkové 64-79 g/l
P/S_CK Kreatinkináza 18-49let     m 0,83-6,70
ukat/l


 49-150let  m 0,67-4,70
ukat/l


 18-150let   ž 0,58-3,50 ukat/l
P/S_CKMB Kreatinkináza, izoenzym MB do 0,42 ukat/l
P/S_CPEP C-Peptid 370-1470 pmol/l
P/S_CRP C-reaktivní protein 0-5 mg/l
P/S_DIGO Digoxin 1,0-2,6 nmol/l
P/S_K Draslík 3,6-4,6 mmol/l
P/S_FERI Feritin m 24-336   ž 11-307 ug/l
S_P Fosfor anorganický 18-49let    m 0,75-1,65
nmol/l


49-150let  m 0,75-1,35
nmol/l


18-150 let  ž 0,85-1,50
nmol/l
P_P Fosfor anorganický 18-49let    m 0,71-1,53
nmol/l


49-150let  m 0,71-1,23
nmol/l


18-150 let  ž 0,76-1,41
nmol/l
P/S_GLU Glukóza 3,5-5,6 mmol/l
B_GLU Glukóza 4,1-6,1 mmol/l
B_GLHB Glykovaný hemoglobin 20-42 mmol/mol
P/S_GMT Gama-glutamyltransferáza 18-39let    m 0,17-1,30 ukat/l


39-150let  m 0,25-1,90
ukat/l


18-39let     ž 0,17-0,80
ukat/l


39-150let   ž 0,17-1,30
ukat/l
F_FOB Hemoglobin ve stolici do 100 ug/l
P/S_Mg Hořčík celkový 0,71-0,94 mmol/l
P/S_Cl Chloridy 95-112 mmol/l
P/S_CHOL Cholesterol celkový 2,9-5,0 mmol/l
P/S_HDLC Cholesterol HDL m 1,0-2,1   ž 1,2-2,7 mmol/l
P/S_LDLV Cholesterol LDL výpočet
1,2-3,0 mmol/l
P/S_KREA Kreatinin m 60-100   ž 50-90
umol/l
P/S_KMOC Kyselina močová 18-150let  m 230-480 umol/l


18-49let     ž 155-350
umol/l


49-150let   ž 155-400 umol/l
P_LAKT Laktát 0,6-2,4 mmol/l
P/S_UREA Močovina 18-49let    m 3,2-8,1
mmol/l


49-150let  m 3,5-8,1
mmol/l


18-49let     ž 2,6-6,4 mmol/l


49-150let   ž 3,1-7,9 mmol/l
P/S_pBNP NT pro BNP do 125 ng/l
P/S_PCTi Prokalcitonin do 0,5 ug/l
P/S_PSA Prostatický specifický antigen 0-50let      do 2,5 ug/l


50-59let    do 3,5 ug/l


60-69let    do 4,5 ug/l


nad 70let  do 6,5 ug/l
P/S_FPSA Free - volný PSA nad 25% celk. PSA ug/l
P/S_F/T Poměr FPSA/PSA nad 25 %
S_Na Sodík 137-145 mmol/l
P_Na Sodík 137-144 mmol/l
P/S_FT4 Volný thyroxin 7,6-16,1 pmol/l
P/S_TAG Triacylglyceroly 0,45-1,70 mmol/l
P/S_cTnT Troponin T hs
0-14 ng/l
P/S_TSH Thyrotropin 0,38-5,33 mIU/l
S_Ca Vápník celkový 2,15-2,51 mmol/l
P_Ca Vápník celkový 2,15-2,48 mmol/l
P/S_Fe Železo m 12,5-32,2   ž 10,7-32,2 umol/l
Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.