Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Biochemie


zkratka název metody meze jednotka
S/P_ALB Albumin 35-52 g/l
S/P_ALT Alaninaminotransferáza m 0,17-0,83  ž 0,17-0,58
ukat/l
S/P_AMS Alfa amyláza 0,47-1,67 ukat/l
S/P_ALP Alkalická fosfatáza m 0,67-2,15  ž 0,58-1,74
ukat/l
S/P_AST Aspartátaminotransferáza m 0,17-0,85  ž 0,17-0,60
ukat/l
S/P_BILI Bilirubin celkový 5-21 umol/l
S/P_BILk Bilirubin konjugovaný do 3,4 umol/l
S/P_PROT Bílkoviny celkové 64-83 g/l
S/P_CK Kreatinkináza m 0,65-5,14  ž 0,43-3,21
ukat/l
S/P_CKMB Kreatinkináza, izoenzym MB do 0,42 ukat/l
S/P_CPEP C-Peptid 370-1470 pmol/l
S/P_CRP C-reaktivní protein 0-5 mg/l
S/P_DIGO Digoxin 0,6-1,2 nmol/l
S_K Draslík 3,5-5,1 mmol/l
P_K Draslík 3,4-4,5 mmol/l
S/P_FERI Feritin m 30-400   ž 13-150 ug/l
S/P_P Fosfor anorganický m 0,75-1,65  ž 0,85-1,50
nmol/l
S/P_GLU Glukóza 3,5-5,6 mmol/l
B_GLU Glukóza 3,3-6,1 mmol/l
B_GLHB Glykovaný hemoglobin 20-42 mmol/mol
S/P_GGT Gama-glutamyltransferáza m 0,17-1,19  ž 0,10-0,70
ukat/l
F_FOB Hemoglobin ve stolici do 100 ug/l
S/P_Mg Hořčík celkový 20-60let     0,66-1,07 mmol/l


60-90let     0,66-0,99 mmol/l


90-150let   0,70-0,95 mmol/l
S/P_Cl Chloridy 98-107 mmol/l
S/P_CHOL Cholesterol celkový 2,9-5,0 mmol/l
S/P_HDLC Cholesterol HDL m 1,0-2,1   ž 1,2-2,7 mmol/l
S/P_LDLV Cholesterol LDL výpočet
1,2-3,0 mmol/l
S/P_KREA Kreatinin m 59-104     ž 45-84
umol/l
S/P_KMOC Kyselina močová m 202-417   ž 143-339 umol/l
P_LAKT Laktát 0,5-2,2 mmol/l
S/P_UREA Močovina 18-60let     2,1-7,1
mmol/l


60-150let   2,9-8,2
mmol/l
S/P_pBNP NT pro BNP do 125 ng/l
S/P_PCTi Prokalcitonin do 0,5 ug/l
S/P_PSA Prostatický specifický antigen 0-50let      do 2,5 ug/l


50-59let    do 3,5 ug/l


60-69let    do 4,5 ug/l


nad 70let  do 6,5 ug/l
S/P_FPSA Free - volný PSA nad 25% celk. PSA ug/l
S/P_F/T Poměr FPSA/PSA nad 25 %
S/P_Na Sodík 136-145 mmol/l
S/P_FT4 Volný thyroxin 12,0-22,0 pmol/l
S/P_TAG Triacylglyceroly 0,45-1,70 mmol/l
S/P_cTnT Troponin T hs
0-14 ng/l
S/P_TSH Thyrotropin 0,27-4,20 mIU/l
S/P_Ca Vápník celkový 2,15-2,51 mmol/l
S/P_Fe Železo 15-60let     m 7,2-29,0 umol/l


60-150let   m 7,0-23,0 umol/l


15-60let      ž 9,0-28,0 umol/l


60-150let    ž 6,0-24,0 umol/l
Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.