Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Koagulační analyzátory

Sysmex CS-2000i
Sysmex CS-2000i
- analyzátor pro současné měření koagulačních, chromogenních a imunologických testů. Přístroj skenuje vzorek při vlnových délkách 405, 575 a 660nm. Kontroluje naplnění primární zkumavky dle zadaných kritérií. Umožňuje uživatelsky nadefinovat automatické rediluce a reanalýzy. Zpracuje až 180 vzorků za hodinu.
Sysmex CA-1500
Sysmex CA-1500
- stejně jako analyzátor CS-2000i,
umožňuje kontinuální doplňování vzorků, reagencií a kyvet, současné měření vzorků, kalibrací a kontroly kvality. Jako zdroj světla pro koagulační testy používá LED 660 nm. Zvládne zpracovat až 80 vzorků za hodinu. Na našem oddělení je používán i jako záložní koagulační analyzátor.

Hematologické analyzátory

Sysmex XN-1000
Sysmex XN-1000
- vlajková loď společnosti Sysmex, pracující technologii fluorescenční průtokové cytometrie ve všech analytických režimech. Jedná se o samostatně stojící, stolní analyzátor. Jeho konfigurace Rerun a Reflex nabízí kvalitní reprodukovatelné výsledky v nejkratším možném čase. Přístroj XN-1000 může být vybaven veškerými dostupnými diagnostickými aplikacemi. V závislosti na konfiguraci je schopen zpracovat až 100 vzorků za hodinu.
Sysmex XN-550

Sysmex XN-550
- Model XN-550 využívá osvědčených technologií společnosti Sysmex: fluorescenční průtokovou cytometrii, hydrodynamickou fokusaci a metodu detekce hemoglobinu SLS bez použití kyanidu. Součástí je automatický vzorkovač. Zpracuje až 60 vzorků za hodinu. Na našem oddělení slouží i jako záložní pro analýzu krevního obrazu.
Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.