Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

ABR analyzátory

Gastat 600Radiometer ABL 800 - stolní, plně automatický analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy. Analyzátor je umístěn na oddělení Kardiochirurgie RES, ARO a OKB.

Močové analyzátory

DIRUI FUS-2000
DIRUI FUS-2000
- je plně integrovaný automatický „walk-away“ systém na analýzu moči. Má jednoduchý a kompaktní design – 2 analyzátory v 1 přístroji. Chemická analýza – dávkování primární moči na strip. Močový sediment – princip snímání obrazu částic v usměrněném toku kapaliny v kapiláře a software automatické identifikace částic.

Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.