Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Imunologické analyzátory

Beckman DxI800
Beckman Unicel DxI800
je „random access“ analyzátor s maximálním výkonem 400 testů za hodinu pro jednokrokové metody resp. 200 testů/hodinu pro dvoukrokové metody. Analyzátor navíc v prvním kroku zpracování vzorku – primární zkumavky vytváří vnitřní alikvot a primární zkumavku neprodleně uvolňuje ze systému k dalšímu zpracování v laboratoři. Alikvot je skladován v chlazeném zásobníku po dobu potřebnou k provedení všech požadovaných testů, případně i reflexních testů, max. však 3 hodiny. 
Cobas e411Cobas e411 - stolní imunochemický analyzátor, je soudobý, plně automatizovaný softwarově řízený systém pracující po pacientech.
Analyzátor měří na principu (ECL) elektrochemiluminiscence, využívající značení rutheniovým chelátem, který je zodpovědný za světelnou emisi. Analyzátor cobas e411 zajišťuje komfort a bezpečnost při provádění analýz, díky řadě zajímavých prvků a funkcí.

Biochemické analyzátory

Beckman AU680Beckman Coulter AU680 - Na základě rozboru požadavků trhu je Beckman Coulter AU680 navržen tak, aby pomáhal středním i velkým laboratořím vyrovnat se se zvyšujícím se tlakem na čas a produktivitu. Přínosy AU680 je možné rozdělit do tří základních kategorií – zvýšení uživatelského komfortu včetně možnosti automatizace, rozšíření analytických možností a snížení provozních nákladů.
Biosen
Biosen C-line Clinic
- automatický analyzátor pro stanovení glukózy nebo laktátu ze séra, krve a plasmy. Využívá elektrochemický princip měření kombinovaný s čipovou technologií. Enzymy imobilizované na čipu zajišťují oxidaci glukózy a laktátu ve vzorku za tvorby peroxidu vodíku. Vysoká spolehlivost a přesnost stanovení do 1,5 % při 12 mmol/l.
Variant II

Arkray ADAMS HbA1c
- analyzátor glykovaného hemoglobinu. Princip kapalinové chromatografie HPCL. Zajišťuje výbornou přesnost měření - CV 0,5%. Automatická kalibrace, promíchání vzorku před měřením, zobrazení stavu spotřebních roztoků, jejich šarže a expirace, tichý chod, servisní autodiagnostika. Velmi ekonomický provoz.
Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.