Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Imunologické analyzátory

Cobas e601Cobas e601 - modul Cobas e601 pro imunoanalytické testy. Plně automatizovaný analyzátor, který je součástí série analyzátorů Cobas 6000.

Biochemické analyzátory

Cobas 6000 Roche cobas 6000 - Série analyzátorů cobas® 6000 poskytuje precizní a vysoce kvalitní výsledky. Inovativní testy na standardizované a automatické platformě. Reagencie připravené k okamžitému použití. Detekce sraženiny a hladiny, bezkontaktní ultrazvukové míchání, jednorázové špičky a nádobky pro imunoanylytické testy. Optimální testovací kapacita díky flexibilní a modulární konfiguraci systému.
Biosen
Biosen C-line Clinic
- automatický analyzátor pro stanovení glukózy nebo laktátu ze séra, krve a plasmy. Využívá elektrochemický princip měření kombinovaný s čipovou technologií. Enzymy imobilizované na čipu zajišťují oxidaci glukózy a laktátu ve vzorku za tvorby peroxidu vodíku. Vysoká spolehlivost a přesnost stanovení do 1,5 % při 12 mmol/l.
Variant II

Arkray ADAMS HbA1c
- analyzátor glykovaného hemoglobinu. Princip kapalinové chromatografie HPCL. Zajišťuje výbornou přesnost měření - CV 0,5%. Automatická kalibrace, promíchání vzorku před měřením, zobrazení stavu spotřebních roztoků, jejich šarže a expirace, tichý chod, servisní autodiagnostika. Velmi ekonomický provoz.
Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.