Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Zaměstnanci OKB

chemik


 primář:
 Ing. Eva Dostálová

 e-mail: eva.dostalova@npo.agel.cz
 tel.: 558 304 601
primář


  lékař:
  MUDr. Pavel Klus

 e-mail: pavel.klus@npo.agel.cz
 tel.: 558 304 605
vrchní


 vedoucí laborantka:
 Renata Konderlová

 e-mail: renata.konderlova@npo.agel.cz
 tel.: 558 304 616
chemik


 chemik - analytik:
 Ing. Petra Pilátová

 e-mail: petra.pilatova@npo.agel.cz
 tel.: 558 304 604
spravce


 správce LIS:
 Luboš Konderla

 e-mail: lubos.konderla@npo.agel.cz
 tel.: 558 304 615

Tatiana Jana Silvie
JOP laborantka laborantka laborantka
Ing. Natálie Bakowská Tatiana Bulawová Jana Čmielová Silvie Hojdyszová


Agnieszka Zuzka Zuzka Kristýna
laborantka laborantka laborantka laborantka
Agnieszka Lipka
Zuzana Motyková
Zuzana Pilichová Bc. Kristýna Bilková

Marcela


laborantka


Bc. Marcela Rusnoková

Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.