Informace Aktuality Analyzátory Referenční meze Laboratorní příručka
certifikát certifikát

Spektrum vyšetření a služeb


Oddělení klinické biochemie provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů v odbornostech kilnická biochemie a laboratorní hematologie, pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení a také pro externí lékaře a ambulance.

Specializována vyšetření jsou orientována hlavně na kardiologickou oblast.

Laboratoř je zapojena do systému externí kontroly kvality, dle doporučení odborných společností České Republiky.


Laboratoř klinické biochemie poskytuje:
 • základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev,moč)
 • specializovaná biochemická vyšetření – zaměřena především na kardiologické vyšetření
 • základní hematologická vyšetření
 • konzultační služby v oblasti klinické biochemie
 • základní biochemická a hematologická vyšetření pro veterinární lékaře
 • provádíme vyšetření pro samoplátce - na vlastní žádost zákazníka za přímou platbu
 • komplexně zajištěný přístup k datům a jejich bezpečná ochrana
 • vhodné zpracování dat v laboratorním informačním systému

Nejčastěji prováděná vyšetření ve skupinách metod:
 • Biochemie
 • Krevní obraz
 • Koagulace
 • Kardiomarkery
 • Tumormarkery
 • Moč chemicky a morfologicky

Žádanky pro biochemická a hematologická vyšetření

 • Elektronická    elektronická žádanka

 • Papírová          papírová žádanka


Copyright © 2011 - OKB Nemocnice Podlesí a.s.